ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot

dot


การนำเงินเข้าและออกนอกราชอาณาจักรไทย

 เงินตราต่างประเทศ  การนำเข้าและออกไปนอกราชอาณาจักรได้โดยไม่จำกัดจำนวนแต่หากเกินกว่าสองหมื่นดอลลาร์สหรัฐ(20,000 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือเทียบเท่าต้องสำแดงรายการเงินตราต่างประเทศนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ขณะผ่านด่านศุลกากร

เงินตราไทย กรณีนำเข้าในราชอาณาจักรได้โดยไม่จำกัดจำนวน และกรณีนำออกไปยังประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย  ได้ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท และนำออกไปยังประเทศอื่นได้ครั้งไม่เกิน 50,000 บาท
สาระน่ารู้

โครงสร้างทางถนนในอนาคต
โครงสร้างรถไฟในอนาคต
การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
การขึ้นทะเบียนกรมศุลกากร
IN-COTERMS 2010