ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot

dot


IN-COTERMS 2010

 บทความ Inco-terms 2010

เป็นเงื่อนไขที่ออกโดย หอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce หรือ ICC ) และได้เป็นที่ยอมรับของ องค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์กรการค้าโลก ( WTO ) ทำให้การค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่นำมาใช้เป็นแบบมาตรฐานโดยเงื่อนไขทางการค้าจะพูดถึงภาระและหน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อเป็นส่วนใหญ่ซึ่งระบุขอบเขตการรับผิดชอบในแต่และส่วนตาม terms การค้า  โดยสามารถสรุปเป็นรายการได้ดังนี้
สาระน่ารู้

โครงสร้างทางถนนในอนาคต
โครงสร้างรถไฟในอนาคต
การนำเงินเข้าและออกนอกราชอาณาจักรไทย
การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
การขึ้นทะเบียนกรมศุลกากร